JTI ®

Achtergrondinformatie.
De JTI® is een persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de theorieën van de psychoanalyticus Carl Jung.
De JTI® geeft inzicht in uw eigen voorkeur en in die van anderen. U krijgt meer zicht op de diversiteit die er onder mensen bestaat.
Daardoor leert u uzelf beter kennen, maar ontstaat er ook meer begrip voor anderen.
JTI® biedt zo handvatten om op een constructieve manier gebruik te maken van elkaars krachten.

Het gebruik van de JTI® in organisaties is de afgelopen tien jaar snel toegenomen,
omdat JTI® zijn praktische nut bij het oplossen van organisatieproblemen inmiddels heeft bewezen.
De JTI® is in Noorwegen ontwikkeld door Halvard E.Ringstad en Thor Ødegard.
Een equivalent van JTI® is de MBTI (Myers Briggs Type Indicator).

Wat levert JTI® op?
Door JTI® ontstaat allereerst een beter inzicht in, persoonlijke voorkeuren, drijfveren en
motieven van uzelf, maar ook van anderen. Wat zijn uw sterke punten? En wat juist ontwikkelingspunten?
En hoe ligt dit voor het team? Welke werkomgeving past het beste bij u?
U heeft uw mogelijkheden beter leren kennen en inzicht gekregen in uw wijze van samenwerken.
U zult beter begrijpen waarom sommige dingen u energie geven en andere zaken – of personen – u juist energie kosten.
Maar ook waarom het juist toch waardevol is om met deze personen samen te werken.

JTI® biedt een goede basis voor analyse van de bedrijfscultuur, managementstructuren en andere organisatiesystemen.