Werkwijze

 

Algemeen
Wij werken het liefst “op maat”. Dit betekent dat we de doelen en de werkwijze vooraf uitgebreid bespreken.
Bij trainingen vinden wij het belangrijk dat naast kennis, het ook belangrijk is om vaardigheden te oefenen.
Bij interim-opdrachten willen wij, naast de intake, na enkele weken in overleg de definitieve opdracht met de opdrachtgever bespreken.


Werkwijze als coach

In het intakegesprek wordt samen met de (eventuele) leidinggevende en de gecoachte globaal de problematiek verkend en worden concrete doelen afgesproken. Eventueel worden er tussentijdse evaluatiemomenten ingepland. Vervolgens werken we in een aantal sessies naar deze doelen toe. In de gesprekken wordt – in een sfeer van vertrouwen en veiligheid – onderzocht wat de sterke kanten van de gecoachte zijn en waar belemmerde factoren liggen. Als dat zinvol is, kan er als onderdeel van het traject ook op de werkplek meegekeken worden.

Vaak wordt er tijdens het traject ook een JTI-vragenlijst afgenomen, waardoor de gecoachte een helder beeld krijgt van zijn of haar gedragsvoorkeuren. In het kader van vertrouwelijkheid zal de coach niet buiten de gecoachte om met de opdrachtgever communiceren over de vorderingen van het traject.

Op aanvraag ontvangt u een uitgebreide beschrijving van mijn werkwijze en voorwaarden.