Visie

Investeren in menselijk potentieel door persoonlijke begeleiding in het leerproces is de manier bij uitstek om de kwaliteit van het functioneren te vergroten 

In het coachingstraject, staan een aantal kernwaarden centraal: 

Respect:
De coach en de coachee hebben vertrouwen in de ontwikkelpotentie van de coachee en in elkaar. Het traject wordt gekenmerkt door wederzijds respect. En de coachee weet dat de besproken zaken vertrouwelijk en discreet worden behandeld 

Resultaatgericht:
Coachen is niet vrijblijvend. Er wordt gewerkt aan resultaten die vooraf worden beschreven en afgesproken. De eigen verantwoordelijkheid van de coachee wordt hierbij benadrukt. 

Bewustzijn:
De coachee wordt tijdens het proces een spiegel voorgehouden. Hierin heeft de coach een belangrijke rol. Hij is eerlijk en transparant maar gaat ook confrontaties niet uit de weg. 

Zelfsturing:
Zonder zelfsturing is coaching niet mogelijk. De coachee moet willen ontwikkelen en groeien. Deze groei is kenmerkend voor en onlosmakelijk verbonden met coaching. 

 

                                        Visie op het kind 

Hieronder staan enkele richtinggevende uitspraken, van waaruit ik in het onderwijs werk: 

  • ieder kind wil gehoord en begrepen worden
  • ieder kind heeft een goed verlangen
  • ieder kind is autonoom
  • ieder kind heeft een niet-veroordelende leerkracht nodig
  • ieder kind is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen ontwikkeling
  • de leerkracht is de baas in de klas
  • de leerkracht is eigen
  • de leerkracht beperkt straffen tot een minimum