Training

                      

Training is een uitstekend middel om mensen bewust te maken van hun handelen, kennis te vergaren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Een goede training is bovendien altijd maatwerk. Daarom willen we altijd goed weten wat precies de vraag van de opdrachtgever is. Concrete praktijksituaties kunnen altijd worden ingebracht en worden dan verweven in de training.

We vinden het belangrijk om vervolgens een goede mix te creëren tussen het overdragen van kennis en het leren van vaardigheden. Het doel is uiteindelijk gedragsverandering. Hiertoe krijgt een deelnemer concrete handvatten aangereikt. Zodat het geleerde zelfstandig in de praktijk kan worden gebracht.

Voorbeelden van trainingsvragen zijn:
• Opbrengstgericht werken
• Omgaan met gedragsproblemen
• Communiceren met kinderen
• Communiceren met ouders
• Interne communicatie:
     – Omgaan met afspraken
     -  Feedback geven en ontvangen
•  JTI®
• Teambuilding