Resultaten

            

Enkele reacties naar aanleiding van coachingstrajecten:        

Toen ik ruim 3 jaar geleden startte als directeur vond ik het fijn om – naast mijn eigen collega’s en leidinggevende – feedback van iemand te krijgen op mijn handelen, ervaringen en vragen.
Via Onderwijs Advies heb ik toen kennis gemaakt met Johan. 

De gesprekken met Johan waren altijd heel prettig.
Vooraf stelden we vast wat de bedoeling was van het gesprek. Dat gaf altijd al goed richting.
Door de vragen die Johan stelde, werd ik gedwongen om zelf goed terug te kijken en na te denken.
Soms zorgde dit best voor confrontaties met mezelf of moest ik een stap terugdoen…
De gesprekken zorgden er in elk geval voor, dat ik weer zaken had om over na te denken, maar ze zorgden ook voor ‘frisse moed’ en enthousiasme als het eens tegen zat. 

In een vervolgtraject met bouwcoördinatoren hebben we ook goede gesprekken gehad over samenwerking als MT en het vormgeven van een goede organisatiestructuur. 

Johan is rustig en stelt vragen die je helpen om zelf te komen tot oplossingen of verklaringen. 

Directeur basisschool Westland 

  

Johan heeft mij gecoacht/ondersteund tijdens de uitvoering van een pilot.
Het ging om een nieuw organisatiemodel voor de school waar ik werk.
De uitvoering kwam op mijn twee klassenassistenten en mij neer.
Dit was voor mij een ontzettend leuke uitdaging.
Het bracht ook de nodige vragen met zich mee; Zijn we op de goede weg?
Komt het ten goede van de kinderen? Is dit wat mijn directeur van ons verwacht? Verloopt de samenwerking met de klassenassistenten naar wens?
Hierin heeft Johan een coachende rol gespeeld.  

Na de eerste kennismaking voelde ik me direct bij hem op m’n gemak.
Zijn open houding en positieve benadering gaf mij een goed gevoel.
Tijdens de gesprekken keek Johan niet alleen naar het doel van mijn directeur,maar juist naar mijn rol in dit proces.
Hij heeft me handvatten gegeven om tot persoonlijke inzichten te komen,
waardoor ik als mens ben gegroeid. Zeker op communicatief gebied,
naar collega’s en kinderen toe, heb ik veel van Johan geleerd.  

Denice, groepsleerkracht basisschool  

       

Johan Boelema Coaching heeft specifieke expertise opgebouwd op het gebied van ‘coachend leiding geven’ en de problematiek in het basisonderwijs.                     

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: