Interim

 

              

 
Interim-management , een tijdelijke goede oplossing!
Het komt voor – vaak ongelegen – dat een school tijdelijk geen directeur heeft. Boelema Training Coaching Interim verzorgt voor u het interim-management, zodat de dagelijkse gang van zaken zorgeloos doorgang kan vinden. Een succesvolle vervanging begint met een gesprek, waarin we samen de situatie van de organisatie evalueren. Hierdoor kan de focus liggen op waarnemings- en overbruggingsmanagement, maar ook conflict-, fusie- en crisismanagement.

Uiteindelijk gaat het er om, dat scholen kwalitatief goede resultaten leveren. Daarom richt een belangrijk deel van de aanpak van het interim-management zich op de kwaliteit: Hoe wordt er onderwijs gegeven in de klas? Hoe wordt er gewerkt met beschikbare resultaten? Hoe wordt de instructie afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen? Opbrengstgericht werken is hierbij van groot belang.

Onze stijl van leiding geven is te omschrijven als: eerlijk, confronterend, resultaatgericht en coachend. Met verstand van zaken en gevoel voor mensen. Met het vermogen visie om te zetten in concrete acties.

Wij maken graag een afspraak met u voor een verkennend gesprek