Coaching

 

Wat is coaching?
Een coach kijkt vanuit helikopterperspectief naar een organisatie, een bepaalde functie of – nog gerichter – naar de wijze waarop een bepaalde persoon of een bepaald team invulling geeft aan een functie.
Maar ook in het geval van conflictbemiddeling, reïntegratie na ziekte of problemen op het gebied van persoonlijk leiderschap is coaching effectief.
Een coach ondersteunt u bij het realiseren van persoonlijke of professionele doelen. Door u een spiegel voor te houden. Door u bewust te maken van kwaliteiten en hoe deze optimaal te benutten. Door samen met u valkuilen vast te stellen en u vaardigheden te leren om hiermee om te gaan. Door u bewust te maken van de eigen rol en u te leren hoe hiervoor ook verantwoordelijkheid nemen. Door u te helpen optimaal te communiceren. Door van een team weer een eenheid te maken waar de neuzen dezelfde kant op staan.
Coaching leidt uiteindelijk tot betere resultaten, verhoging van de individuele arbeidsvreugde en vermindering van uitval door werkgerelateerde ziekte.

Wanneer voor coaching kiezen?
We geven u graag een aantal voorbeelden van concrete vragen die we in de praktijk tegenkomen:
- Hoe geef ik goede feedback?
- Hoe leer ik beter omgaan met kritiek?
- Hoe ga ik het beste om met lastige situaties in mijn werk?
- Ik loop op mijn tenen; hoe kan ik hier verandering in brengen?
- Ik zou eigenlijk iets heel anders willen doen, maar ik weet niet goed wat.
- Hoe ga ik – als leidinggevende – het beste om met een conflictsituatie?

Kiezen voor Johan Boelema coaching!
Vertrouwen en respect zijn voor Johan Boelema Coaching altijd het startpunt.
Van daaruit werken we graag met u samen om uw mogelijkheden, kansen, kracht en talenten te (her)ontdekken en te optimaliseren.
Johan Boelema Coaching beschikt over veel kennis en ervaring in het coachen van medewerkers in het onderwijs en het bedrijfsleven.
De duur van het coachingstraject is sterk afhankelijk van de concrete coachingsvraag, maar wordt altijd vooraf – in overleg met u – vastgesteld.

 

Johan Boelema Coaching
Personal coaching, advies en training